Werkwijze Zijnsoriëntatie

In de Zijnsgeoriënteerde manier van werken wordt een onderzoeksveld gecreëerd waarin gekeken wordt met de deelnemer naar een issue dat de deelnemer inbrengt.

"Eerst het liefje dan het werk" is hierbij een belangrijke slogan.

Deze betekent dat er gekeken wordt vanuit een ruimer perspectief dan de psyche gewend is, en met milde blik.

 

Individuele begeleiding en coaching kan plaatsvinden in een 1 op 1 contact en ook in een groep, tijdens integratiedagen.

 

Werkvormen zijn bijvoorbeeld: meditatie, bewegende meditatie, visualisatie en verkennende, verdiepende gesprekken.

 

Er worden door Ellen de Jong ook meditatiegroepen gegeven; de deelnemers worden uitgenodigd om verkennend en ontdekkend op de Zijnsgeorienteerde wijze te mediteren, steeds anders en steeds nieuw.

 

53698 bezoekers (82856 hits) sinds 14-10-2013